Tietoa riistanlihasta

Riistanliha

Kotimaisia riistanisäkkäitä ovat hirvieläimet, jänikset, pienpedot ja suurpedot sekä villisika. lisäksi suomessa on kattava joukko riistalintuja kuten melkein kaikki sorsalinnut sekä metsäkana- ja peltokanalinnut. Riistaruoka.fi sivusto pitää sisällään informaatiota nimensä mukaisesti Ihmisravinnoksi hyödynnettävistä riistaeläimistä. Näitä ovat pääasiassa nisäkkäistä kasvissyöjät sekä riistalinnut. Petoeläimet ovat ainakin osittain lihansyöjiä, eikä niiden lihaa yleensä terveydellisistä syistä suositella syötäväksi. Eläinlääkärin pitää tarkastaa villisian ja karhun liha ennen ravinnoksi käyttämistä.

Riistanliha on eettisesti kestävää, ekologista ja turvallista elintarviketta

Riistaeläimet kasvavat vapaana ja saavat elää lajityypillistä elämää. Suomessa riistanpyyntiä harjoitetaan kestävän käytön periaatteella. Metsästystä säädellään metsästyslainsäädännöllä ja ottamalla huomioon riistaeläinkantojen suuruus ja kehitys. Riistaeläinten lihan käyttöä elintarvikkeena säädellään sekä EU:n asetuksilla että kansallisella lainsäädännöllä. Lainsäädäntö määrittelee reunaehdot muun muassa elintarvikehygieniaan, elintarvikevalvontaan sekä lihantarkastuksiin ja niiden yhteydessä tehtäviin trikiinitutkimuksiin. Riistanliha on yleisesti ottaen terveellisempää kuin teollisesti tuotettu liha, koska se on yleensä vähärasvaisempaa ja myös rasvahappokoostumus on hyvä eli tyydyttynyttä rasvaa on vähemmän kuin esimerkiksi sian- tai naudanlihassa. Riistaeläimen rasva sijaitsee useimmiten lihaksen ulkopuolella, joten sen poistaminen on helppoa. Riistalinnuista erityisesti fasaani on vähärasvainen vaihtoehto. Myös muut linnut ovat erittäin suositeltavia edullisen rasvakoostumuksen takia. Terveellisyyttä lisää myös se, että luonnollisesta ruokavaliostaan johtuen riistanlihassa on monesti enemmän proteiinia ja kivennäisaineita kuin teollisesti tuotetussa lihassa. Nykyinen elintarvikelaki mahdollistaa luonnonvaraisten jänisten, kanien ja lintujen lihan lisäksi hirvieläinten lihan pienten määrien toimittamisen paikalliseen vähittäismyyntiin ilman lihantarkastusta. Lisäksi metsästäjä voi myös jatkossa toimittaa pieniä määriä luonnonvaraisen riistan lihaa suoraan kuluttajalle tarkastamattomana.