Osta / myy riistalihaa

Riistalihan jalostajia
Osto- ja myynti-ilmoitukset
Myynti- / ostoilmoituksen jättäminen

 

Riistanlihan myyminen

Myyntiin ja elintarvikejalostukseen pyydettyä luonnonvaraista riistaa voidaan tarkastaa ainoastaan hyväksytyissä riistan käsittelylaitoksissa, pienteurastamoissa ja teurastamoissa. Lainmuutosten vuoksi niin sanotuissa lahtivajoissa ei enää voida tarkastaa lihaa mutta lahtivaja voidaan kuitenkin tarkastuttaa elintarvikehuoneistoksi, jolloin siellä voidaan käsitellä ainoastaan tarkastamatonta riistanlihaa rajoitetussa määrin myös myyntiin laitettavaksi. Muuttunut laki sallii jänisten ja lintujen myymisen jopa ilman tarkastusta, jos niitä ei ole nyljetty. Myös hirvieläimen voi usein myydä ilman tarkastusta. Metsästäjän on vain muistettava muutama poikkeus. Lihantarkastukset lahtivajoilla loppuivat syksyllä 2013, jolloin koko maahan jäi vain 16 virallista riistankäsittelylaitosta ja muutama poroteurastamo, joissa riistan liha voi nykyisin saada virallisen leiman. Moni muu asia kuitenkin helpottui, kun elintarvikelaki muuttui pari vuotta sitten. Myytävää riistaa ei nimittäin läheskään aina edes tarvitse tarkastaa. Metsästäjä voi myydä saaliinsa vaikka torilla. Ihan vapaasti ja ihan kenelle hyvänsä. Eviran mukaan riittää, että riista on pienehkö, nylkemätön ja kokonainen. Lisäksi pitää varmistua torikojun hygieniasta ja riistan viileästä säilytyksestä. Tällä tavoin metsästäjä voi myydä vuodessa tuhat jänistä, 3000 riistalintua sekä tietyn määrän hirvieläimiä. Täytyy vain muistaa lajit joita ei saa kaupata: esimerkiksi metso, teeri ja metsähanhi ovat kielletyllä listalla.

Elintarvikehuoneisto

Heti kun metsästäjä repäisee takin riistan päältä, myynti hankaloituu hieman. Silti vieläkään lihaa ei tarvitse viedä harvoille riistankäsittelylaitoksille asti tarkastettavaksi. Metsästäjät voivat ilmoittaa kotinsa ja seurat lahtivajansa elintarvikehuoneistoiksi. Ilmoitus tehdään omaan kuntaan. Tämän jälkeen metsästäjä ja seura voivatkin sitten myydä nyljettyä ja paloiteltua jänistä, riistalintua tai hirvieläintä ilman tarkastusta. Elintarvikehuoneistosta myydyn lihan ostaja voi olla yksityishenkilö, ravintola, suurtalous tai vähittäismyymälä. Ei kuitenkaan jalostamo, sillä jalosteena myydyn lihan täytyy olla virkaeläinlääkärin tarkastamaa. Metsästäjien tai seurojen pitää myös muistaa myydä lihansa joko suoraan kuluttajalle tai vähittäismyyntiin. Sitä ei saa myydä välittäjälle tai tukkukauppiaalle, joka myisi sen edelleen kuluttajalle tai vähittäismyyntiin. Ostajalle ei myöskään saa jäädä epäselväksi, että ostettu liha on tarkastamatonta. Kaikissa muissa tapauksissa riista pitää tarkastaa. Lihantarkastuksen tekee virkaeläinlääkäri riistankäsittelylaitoksessa tai riistalle hyväksytyssä poroteurastamossa.

Riistan lihan tarkastus ja myynti lyhyesti

1. LIHAN VOI KÄYTTÄÄ TAI MYYDÄ VAPAASTI: Metsästäjän tai seuran on kuitenkin pidettävä kirjaa myydystä riistasta pyyntiajankohtineen.

 • Liha tulee omaan käyttöön.
 • Liha lahjoitetaan tutulle.
 • Liha tarjotaan peijaisissa.
 • Jänis, kani tai riistalintu myydään kokonaisena ja nylkemättömänä suoraan kuluttajalle tai vähittäismyyntiin.
 • Hirvieläimen ruho myydään suoraan kuluttajalle nylkemättömänä.
 • Liha jalostetaan omaan käyttöön elintarvikehuoneistossa.

2. LIHA KÄSITELLÄÄN ELINTARVIKEHUONEISTOSSA, MUTTA SITÄ EI TARKASTETA: Tässä kohdassa luetellaan, milloin metsästäjän tai seuran on tehtävä elintarvikehuoneistoilmoitus kunnalle. Se tehdään esimerkiksi omasta kodista tai lahtivajasta, jossa riistaa käsitellään ja josta se myydään.

 • Hirvieläimen ruho myydään vähittäismyyntiin.
 • Myytävä jänis, kani tai lintu on nyljetty tai kynitty ennen myyntiä.
 • Liha paloitellaan ennen myyntiä.
 • Myytävä riista ei mene edelleen jatkojalostettavaksi.
 • Riistanhoitoyhdistys toimittaa kolarihirven vähittäismyyntiin.

3. LIHA PITÄÄ TARKASTAA RIISTANKÄSITTELYLAITOKSESSA: Tässä kohdassa luetelluissa tapauksissa liha on toimitettava Eviran hyväksymään riistankäsittelylaitokseen. Siellä tarkastuksen tekee virkaeläinlääkäri. Hän tarkastaa ruhon lisäksi sisäelimet, ellei koulutettu henkilö (metsästäjien terveys- ja hygieniakoulutus) ole niitä etukäteen tarkastanut. Eläinlääkärin tarkastus riistankäsittelylaitoksessa

 • Metsästäjä tai seura myy vähittäismyyntiin (myymälä, ravintola, suurkeittiö) muuta riistaa kuin jänistä, kania, riistalintua, hirveä, peuraa tai metsäkaurista.
 • Metsästäjä myy lihan jatkojalostettavaksi (palvaus, jauheliha, säilyke, makkara jne.).
 • Liha välitetään myyntiin ulkomaille.
 • Metsästäjä tai seura myy suuren määrän riistaa. Suuri määrä tarkoittaa vuoden aikana enemmän kuin 1 000 jänistä tai kania, 3 000 lintua, 10 hirveä, 30 peuraa tai 50 metsäkaurista. Trikiinitarkastus laboratoriossa
 • Jos riistassa voi olla trikiiniä (mm. karhu, villisika, hylje, ilves ja majava), lihalle on tehtävä trikiinitutkimus hyväksytyssä laboratoriossa.
 • Jos trikiinitulos on negatiivinen, lihan voi luovuttaa yksittäiselle kuluttajalle. Jos se myydään vähittäismyyntiin, eläinlääkärin on vielä tarkastettava liha trikiinitutkimuksen lisäksi.

4. NÄITÄ EI SAA MYYDÄ OLLENKAAN:

 • Suomessa metsästetyn kanadanhanhen, metsähanhen, heinätavin, allin, telkän, tukkakoskelon, isokoskelon, pyyn, teeren ja metson liha tai muut osat. (metsästysasetus 31 §)
 • Yli vuoden ikäisen hirvieläimen maksa ja munuaiset
 • Jänisten ja kanien munuaiset.